ISSN: 1309-8780
e-ISSN: 2822-3985

Tarihçe

Höyük dergisi (ISSN: 1309-8780 | e-ISSN: 2822-3985) 1988 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. İlk sayısında Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenen kazıların raporları yer almıştır. 21 yıl aradan sonra 2010-2015 yılları arasında 7 sayı çıkaran dergi yayın hayatına 6 yıl ara vermiştir. Derginin, Türkiye’deki arkeolojik kazı ve araştırmaların sayı ve nitelik bakımından artması dolayısıyla doğan yayın ihtiyacı gözetilerek, 2022 mayıs ayından itibaren yılda 2 sayı olarak düzenli bir şekilde yayımlanmasına karar verilmiştir.

Amaç

Höyük dergisi, arkeoloji ve bu alanı destekleyen tüm sosyal bilimler dahil olmak üzere gerçekleştirilen kazıların ve yüzey araştırmalarının tanıtımı, kazılarda yapılan önemli keşifler ve elde edilen verilerin derinlemesine ele alındığı karşılaştırmalar ve yorumlarla hazırlanmış Türkçe ve İngilizce özgün bilimsel yazıları yayımlayarak bunların ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla paylaşımını amaçlamaktadır.

Kapsam

Höyük Dergisi, Prehistorya (Tarih Öncesi Arkeoloji), Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Arkeometri, Kültürel Miras, Orta Çağ Arkeolojisi, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri, Fiziki ve Sosyal Antropoloji, Epigrafi, Nümizmatik ve Türk İslam Arkeolojisi alanlarında, Eski Çağ ve Orta Çağ uygarlıkları ile bu uygarlıkların kültürel etkileşim alanları içinde kalan çevre bölgelerdeki çalışmalarla ilgili özgün araştırma-inceleme makalelerini kapsar. 

Araştırma ve inceleme makalelerinde ele alınan konunun, bilimsel sorun, amaç, hipotez, yöntem ve eleştirel literatür özeti eşliğinde sunulduktan sonra literatüre katkısının netlikle belirtildiği yorum ve sonuçlara ulaştırılması beklenmektedir. Kazı raporu, kazı genel tarihçesi veya salt katalog içerikli makaleler ile başka dillerden Türkçeye tercüme edilmiş makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

Höyük dergisi yılda iki sayı (Mayıs-Kasım) olmak üzere hem basılı hem de elektronik olarak yayımlanır.

Derginin okur kitlesi araştırmacılar, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlardır.

Höyük’ün yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Yayımlanan tüm makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde başlık, yazar ve kurum bilgisi, varsa finansman açıklaması ile anahtar kelimeler içerir. Ayrıca tüm makalelerin metinleri ve kaynakçaları Latin alfabesindedir.

Konu Alanı ve Kategorisi: Sanat ve Beşerî Bilimler / Arkeoloji / Sanat Tarihi / Sosyal Bilimler / Kültürel Çalışmalar

Höyük’ün kapsamını yansıtan anahtar kelimeler şunlardır: Prehistorya, Tarih Öncesi Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Arkeometri, Kültürel Miras, Orta Çağ Arkeolojisi, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri, Fiziki ve Sosyal Antropoloji, Epigrafi, Nümizmatik, Mitoloji, Türk İslam Arkeolojisi, Eski Çağ ve Orta Çağ Uygarlıkları.