ISSN: 1309-8780
e-ISSN: 2822-3985
Anahtar Kelime Sayfalar
cave archaeology 1
horizontal excavations 1
kahramanmaraş 1
direkli cave 1
epipaleolithic. 1
mağara arkeolojisi 1
yatay plan kazıları 1
direkli mağarası 1
epi-paleolitik. 1
neolithic 23
architecture 23
settlement 23
aegean. 23
neolitik 23
mimari 23
yerleşim 23
ege. 23
kültepe-kaniş 39
orta anadolu 39
erken tunç Çağı 39
mÖ 3. binyıl sonu 39
orta tunç Çağı’na geçiş 39
mütevazı yapılar 39
İşlik. 39
kültepe-kanesh 39
central anatolia 39
early bronze age 39
late 3rd millennium bc. 39
transition to middle bronze age 39
modest dwellings 39
workshops. 39
achaemenid 57
fire cult 57
iron age 57
oluz höyük 57
temple. 57
akhamenid 57
ateş kültü 57
demir çağı 57
tapınak. 57
hellenistic period 79
mithradates vi 79
pontos 79
roman republic 79
war 79
weapon 79
kurul fortress 79
invasion. 79
hellenistik dönem 79
vi. mithradates 79
roma cumhuriyeti 79
savaş 79
silah 79
kurul kalesi 79
i̇stila. 79
lycia 115
tlos 115
theater 115
bouleuterion 115
prytaneion. 115
lykia 115
tiyatro 115
perge 135
late roman 135
ceramic 135, 185
unguentarium 135
monogram 135
east mediterranean. 135
geç roma dönemi 135
keramik 135
doğu akdeniz. 135
iasos 157
west harbor 157
tower 157
agora 157
güllük. 157
batı liman 157
kule 157
İznik 185
filter jugs 185
moulded ware 185
ware technique 185
red paste 185
kilns. 185
i̇znik 185
süzgeçli testiler 185
kalıba baskı tekniği 185
seramik 185
kırmızı hamur 185
çini fırınları. 185
german tokens 201
amasya 201
harşena fortress 201
maidens palace 201
nuremberg. 201
alman jetonları 201
harşena kalesi 201
kızlar sarayı 201
nürmber. 201